Důležité informace a kontakty

SPRÁVCE
Správa nemovitostí Realsoft & Lamia s.r.o.
Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 923 351

PŘEDSEDA
mobil: 775 212 557

HAVARIJNÍ SLUŽBA
fa Vodař-Zdeněk Hybner (voda, plyn, topení)
Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 956 220
mob.: 602 785 533, 602 759 356

OPRAVY VÝTAHŮ
fa Výtahy Ostrava s.r.o.
Teslova 2, 701 66 Ostrava-Přívoz
tel.: 596 134 540
tel. bezplatná linka: 800 181 181
vyproštění: linka hasiči 150

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
SOS 112
hasiči 150
záchranná služba 155
policie ČR 158
policie městská 156

DŮLEŽITÉ INFORMACE
úřední hodiny pro bytové družstvo Hlavní 557 (styk s družstevníky) vždy poslední středu v měsíci od 18-19 hod.

STATUTÁRNÍ ORGÁN – PŘEDSTAVENSTVO

Milan Popek- předseda představenstva
Háj ve Slezsku – Lhota, Horní 126, PSČ 747 92

Rudolf Wantula – místopředseda představenstva
Ostrava – Poruba, Hlavní třída 557/93, PSČ 708 00

Ing. Martin Kubošek – člen představenstva
Ostrava – Poruba, Hlavní třída 557/95, PSČ 708 00

Ing.Dalibor Macura – člen představenstva
Ostrava – Poruba, Hlavní třída 557/89, PSČ 708 00

Marcela Bergerova- člen představenstva
Ostrava – Poruba, Hlavní třída 557/91, PSČ 708 00

2023 Christoph Media Company