PROJEKTOVÉ TÝDNY

V současnosti jsme začali zařazovat metodu projektové výuku. Jejím hlavním cílem je propojit určité téma s běžnou výukou, popřípadě shrnout co již děti znají z vlastních zkušeností. Znamená to, že děti dostávají za úkol zjistit informace k danému tématu a následně s těmito informacemi pracují, zapisují svá zjištění – případně pozorování, ilustrují vlastní pracovní listy, učí se vnímat, kde a jak má zvolený námět přesah.

V rámci distanční výuky u mladších dětí začínáme s jednoduchým tématem. Tento týden to budou PRIMÁTI – OPICE. Cílem je zjistit co jsou Primáti a jaké jednotlivé druhy opic děti znají. V rámci slohového cvičení si vyzkouší popsat – jak opice vypadá, čím se živí, co ráda dělá a jaký je její způsob života. Starší žáci pak přibírají i další zajímavosti – kde se jaký druh vyskytuje, do jakých skupin tyto živočichy řadíme..

Vše je dětem předáváno jednoduchou formou, aby v budoucnu dokázali vypracovat vlastní, složitější projekty do patřičné hloubky. Pro zpestření výuky připravíme dětem pracovní listy například do matematiky a českého jazyka. Nabídneme odkazy na zajímavá videa. Prostřednictvím básniček a písniček si zpestří dané téma a vše vrcholí výstupem v podobě výtvarné práce, kterou pak vystavíme v prostorách školy. Průběžně s dětmi hledáme otázky a odpovědi k zvolenému tématu týkající se ekologie i společnosti v její celistvosti.

Aktivity volíme přiměřené věku. Věříme, že se děti hlavně setkají s možností týden se zamýšlet nad jedním námětem – proto pokud Vy rodiče vyšetříte čas, podpořte nás jednoduchou domácí diskusí k danému tématu. Volte otevřené otázky, veďte děti k přemýšlení a hledání otázek i odpovědí. 

Děkujeme za podporu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *